پرداخت وام در کمتر از ۱ ساعت(فوری) در تمامی شهر های ایران